مناجات با خدا

خدایا . . .

۱_۳۲۶۶۹۵۶۱۰۳۰۹۷۳۸۲۲۲۷۲   خدایا دستانی عطا کن که تو را برایم از تو بخواهد . . ----- الهی ... سه خصلت است که نمی گذارد از درگاهت چیزی بخواهم ، و فقط یک خصلت است که مرا به آن ترغیب می کند ؛ آن سه خصلت عبارتند از : فرمانی که داده ای و من در انجامش درنگ کرده ام ، و کاری که مرا از آن نهی فرمودی ولی ...