اعمال یداوی

بیایید با حجامت بهاره جسم و روح خودتان را یکساله بیمه کنید

KODAK Digital Still Camera حجامت در اصل به معنای « ایجاد حجم» است؛ شخص حجامت کننده به وسیله مکش و ایجاد خلاء در یک ظرف مخصوص در سطح پوست بدن، ایجاد حجم می‌کند، حجامت دو نوع خشک و تر دارد. حجامت تر همان حجامتی است که اکنون در کشور مرسوم شده و بسیاری از پزشکان به آن آشنا هستند، در این نوع حجامت، پس از بادکش ...

کاربردهای درمانی بادکش

نکات و توضیحات ارایه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و باید تشخیص اولیه و درمان صحیح توسط پزشک و طبیب آگاه طب سنتی ارایه شود همچنین بادکش درمانی، در اکثر مواقع به عنوان درمان تکمیلی در کنار روش های درمانی اصلی کاربرد دارد ولذا بهتر است با تجویز پزشک و همراه با سایر اقدامات درمانی انجام شود. تذکّر: به طور معمول، ...