Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۵

آیا می دانید که تفاوت روغن کنجد با روغن ارده کنجد در چیست؟

در آیا میدانید که ..., اسلایدر صفحه اول, تغذیه و سلامت نکته ی بسیار مهمی که همواره مورد توجه نیاکان ما بوده است و از آنها به ما وام نهاده شده است استفاده از روغن ارده کنجد است. با نگاهی دقیق به کتاب های کهن به این نتیجه می رسیم که حکما برای روغن کنجدی که بدون تفت داده شدن و ...